Založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů v Měříně je jedním z nejstarších hasičských sborů Žďárského okresu. Časté požáry v obci, která čítala v té době přes 200 domů, byly příčinou toho, že se část měříských občanů sešla za účelem založení sboru. Byly sepsány stanovy sboru, které potvrdilo obecní zastupitelstvo 11.října 1874 a C&K místodržitelství v Brně je schválilo 29.října téhož roku.
První krůčky
Po založení sboru předal starosta obce Josef Molák hasičům obecní hasičské nářadí, výzbroj a dvě stříkačky. Prvním starostou sboru byl zvolen Josef Krátký, náčelníkem Karel Švec a jednatelem Alois Špička. Požární nářadí bylo ukládáno na radnici, kde pro zvyšující počet nářadí ubývalo místo. Proto bylo přikročeno k výstavbě zbrojnice.
Výstavba zbrojnice
K zahájení výstavby zbrojnice došlo v roce 1895. Zbrojnice byla přestavěna v roce 1958, kdy byla upravena uvnitř, došlo k přístavbě sušící věže na hadice a společenské místnosti. Druhá přestavba se uskutečnila v roce 1984, kdy byla přestavěna celá zbrojnice. Na této stavbě bylo odpracováno přes 18000 brigádnických hodin. Stavba trvala 2 roky a hodnota díla v tehdejší době byla přes 1,5 milionu korun. V roce 2015 přišla třetí přestavba hasičské zbrojnice, kdy byla celkově opravená původní zbrojnice
Původní zbrojnice
Původní zbrojnice
Přestavěná zbrojnice
Přestavěná zbrojnice
Nová zbrojnice
Nová zbrojnice
Vybavování
V převzaté obecní výzbroji byly dvě ruční stříkačky, jedna z roku 1813 a druhá z roku 1874 a nějaké nářadí. Roku 1901 koupil sbor novou stříkačku za 850 zlatých. Roku 1929 pořídil sbor první motorovou stříkačku za 41000 korun.
Vývoj během 2. světové války
V roce 1938 byla vyhlášena mobilizace a činnost sboru nebyla lehká. Vstoupily v činnost obranné složky Civilní protiletecké obrany. Každou noc byly drženy požární hlídky, které byly během války kontrolovány nacisty. Tyto hlídky se museli držet od 18.hodin do 6.hodin ráno. Mezi lety 1943 a 1944 neexistují žádné záznamy, protože členové se shodli, že během války záznamy nepovedou. Roku 1945 v květnu příslušníci sboru odstraňovali směrníky na silnicích, aby tak dezorientovali ustupující německá vojska. Ve škole byl zřízen sklad pro zanechaný materiál po němcích, který tam členové stěhovali.
Fotografie sboru z roku 1939
Fotografie sboru z roku 1939
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one